GfBO
ʐ^W
Pw
Qw
Rw
Sw
Tw
Uw
Vw
WwڂXw
POw
ߋ
O
l
ސ
Z
NEI
o
R
z
[
N
LCW[kR
antagata dictionary
pW